INNOVATE Festival 2019

Overschakelen naar duurzame, schone energiebronnen zoals windenergie is noodzakelijk. Gelukkig gaat de wind nooit op en waait het vaak flink in ons land. Eén windmolen levert al snel genoeg energie voor 2.000 huishoudens. Met de molens op Windpark Koningspleij kunnen we maar liefst 8.000 huishoudens van duurzame energie voorzien. Drie van de vier windmolens bouwt Windpark Koningspleij samen met inwoners uit Arnhem en omgeving. Dat levert schone, lokaal geproduceerde energie op. De windmolens komen in een lijnopstelling langs de Pleijroute (N325) te staan. Drie van de vier windmolens zijn een burgerinitiatief en bouwen we dus samen met inwoners uit Arnhem en omgeving. De vierde molen wordt ontwikkeld door Raedthuys en zal de stroom op gaan wekken voor Industriepark Kleefse Waard (IPKW).

www.windparkkoningspleij.nl