INNOVATE Festival 2019

Bij RCT Gelderland kom je aan de weet hoe de Solar Energy Sculptuur van ondernemer Bert Schoeren beweegt op licht. Ontmoet ook de RCT Gelderland Innovatiemakelaars. Zij makelen en schakelen tussen bedrijven en tussen bedrijven en kennisinstellingen.

RCT Gelderland is een stichting die gefund wordt door de provincie Gelderland en gerund wordt door ondernemers. De stichting richt zich op de omslag naar slimmer en duurzamer produceren in de maak- en de foodindustrie.

www.rctgelderland.nl

www.schoeren.nl