INNOVATE Festival 2019

Maak je eigen kleine product van plastic afval in de Plastic Fantastic Fabriek en kom live zien wat je allemaal kunt doen en maken met plastic afval. Werken met plastic is fun, maar de toepassingen van Plastic Fantastic zijn ook heel serieus. Van jouw afval maken zij jouw producten, kilo voor kilo.

Deze activiteit start bij De Plastic Fantastic Fabriek in de Experience hal en is het startpunt van de plastic route. Je krijgt uitleg over de littarati app. Een app waarmee je kunststof zwerfafval kunt vinden. Daarmee ga je op pad om plastic afval te zoeken. Weer teruggekomen bij de mobiele fabriek kun je het verzamelde afval laten produceren tot je eigen kleine product. De oprichters van Plastic Fantastic zijn Save plastics en Airhunters.

www.plasticfantastic.nu