INNOVATE Festival 2019

Future Life Research – Je voornemens wél uitvoeren

IPKW

ZA 5 oktober

Ga aan de slag met je eigen doelen tijdens de inloop-workshop IML.

Ontdek bouwstenen waarmee je zelf een IML kunt ontwerpen. IML staat voor Interactive Micro Learning en biedt een alternatief voor e-learning. Via laagdrempelige, interactieve micro-leeroefeningen leer je je gedrag te veranderen en je voornemens uit te voeren.

Kom de voorbeelden hiervan bekijken uit verschillende domeinen (persoonlijke ontwikkeling, steun voor digitaal laaggeletterden en veiligheidsoefeningen) en ontwikkel je eigen IML!

www.futureliferesearch.nl