INNOVATE Festival 2019

Europa is niet alleen Brussel, maar is overal zichtbaar en tastbaar, zeker ook in deze regio. Verschillende projecten presenteren ontwikkelingen tijdens de Innovate Experience die mede mogelijk gemaakt zijn met Europese subsidie. De Europese Commissie stelt via diverse EU-fondsen subsidies beschikbaar voor verschillende doelgroepen in Nederland. Onder de vlag 'Europa om de Hoek' werken de verschillende programma’s met Nederlandse betrokkenheid samen. In het INTERREG-programma Deutschland-Nederland wordt intensief samengewerkt over de grens. Meer weten over de verschillende fondsen op het gebied van: werk en scholing, natuur-en milieu, innovatie en koolstofarme economie, ruimtelijke en regionale ontwikkeling, duurzame visserij en plattelandsontwikkeling? Loop even langs!

www.deutschland-nederland.eu